LAGERPARK1

hAUGAN nÆRINGSPARK

Prosjektet

Lagerpark1 Haugan Næringspark oversikts illustrasjon over hele prosjektet

Lagerpark1 har 74 lagerseksjoner og 5 lager/kontorseksjoner for salg på Haugan Næringspark. Haugan Næringspark har beliggenhet i umiddelbar nærhet til E18 ved Kopstadkrysset med kort avstand til de nærliggende byene Tønsberg, Horten, Holmestrand, Sande og Drammen.

Lagerseksjonene har en standard størrelse på 72 m2 og lager/kontorseksjonene på 144 m2, men kan utvides innenfor aksesystemet dersom man trenger mer plass enn hva en enkel seksjon dekker. Størrelsene vil da kunne være 72 m2 , 144 m2 , 216 m2 osv.

Byggetrinn 1 er ferdigstilt og vi har innflytningsklare seksjoner for salg!

 Om prosjektet:

  • Priser fra kr. 1.290.000,- + omkostninger for lagerseksjoner
  • kr. 3.250.000,- for lager/kontorseksjonene.
  • Første byggetrinn er ferdigstilt
  • Byggetrinn 2 er under planlegging.

    For spørsmål, ta kontakt med selger eller utbygger.