LAGERPARK1

hAUGAN nÆRINGSPARK

Prosjektet

Lagerpark1 har 74 stk. lagerseksjoner og 5 stk. lager/kontorseksjoner for salg på Haugan næringspark. Haugan næringspark har beliggenhet i umiddelbar nærhet til E18 ved kopstadkrysset med kort avstand til nærliggende byer og steder som Tønsberg, Horten, Holmestrand, Sande og Drammen.

Lagerseksjonene har en standard størrelse på 72 m2 og lager/kontorseksjonene på 144 m2, men kan utvides innenfor aksesystemet dersom man trenger mer plass enn hva en enkel seksjon kan dekke. Størrelsene vil da kunne være 72 m2 , 144 m2 , 216 m2 osv.

Om prosjektet
  • Priser fra kr. 1.290.000,- + omkostninger for lagerseksjoner
  • kr. 3.250.000,- for lager/kontorseksjonene.
  • Første byggetrinn har forventet oppstart Q2 2023.

    For spørsmål, ta kontakt med selger eller utbygger.